De muziekperformance ‘Water Creatures’ gaat over Up-Cycling van de Plastic Pollution.
Deze performance laat zien dat plastic afval als bouwstenen zijn te gebruiken
om nieuwe, hoogwaardige zaken mee te verwezenlijken; Up-Cycling

Meer info: watercreatures.org